Genel Galvanizciler Derneği’nin 5’inci Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 3 Şubat 2018 Cumartesi günü GALDER Dernek Merkezi’nde gerçekleşti.

Yoklama ve açılışın ardından Genel Kurul Başkanlık Divanına Erdal Yılmaz ve Alper Akçam seçildiler. Gündeme uygun olarak Genel Sekreter Burcu Akman 1 Kasım 2016 – 31 Aralık 2017 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlarını sundu. Ardından Denetleme Kurulu Başkanı A. Semih Akyüz Denetleme Kurulu Raporunu okudu. Yapılan oylamalarda tüm raporlar ibra edildi. 2018 yılı çalışma dönemi bütçesi Genel Kurul’un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.  Dilek ve önerilerin görüşülmesinin ardından Genel Kurul son buldu.