ÜYELERİMİZE DUYURULUR

Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) Olağan (SEÇİMLİ) Genel Kurul toplantısı 26 Ocak 2019 (bugün) tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 2 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 10:00’da Crown Plaza İstanbul Asia Oteli’nde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul’a katılımınızı saygılarımızla arz ederiz.

Genel Galvanizciler Derneği
Yönetim Kurulu

Program
09.30 – 10.00 Karşılama & Kayıt
10.00 – 13.00 Genel Kurul
13.00 – 14.00 Öğlen Yemeği

 Genel Galvanizciler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Yoklama,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul namına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 4. Gündem hakkındaki değişiklik ve önerilerin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin oluşturulması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 6. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemi bilanço ve eklerini içeren Mali Raporların okunması ve görüşülmesi,
 7. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemi Denetim Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 8. 2018 yılı faaliyet dönemi için aşağıdaki organların ayrı ayrı ibra edilmesi:
  1. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
  2. Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi,
 9. Genel Galvanizciler Derneği’nin Çelik Federasyonu’na (ÇELFED) üye olmasının görüşülmesi ve konunun oylamaya sunulması
 10. Yıllık üye aidatlarını belirlemede sistem değişikliği önerisinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
 11. Tüzük değişikliği önerisinin okunması, görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
 12. 2019 yılı faaliyet dönemi Çalışma Programı’nın okunması ve görüşülmesi,
 13. 2019 yılı Bütçesi ve İç Yönetmeliği’nin görüşülmesi ve oylanması,
 14. 2019 ve 2020 dönemi için:
  1. Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  2. Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  3. Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 15. Dilek ve öneriler,
 16. Kapanış