Değerli Üyemiz, 

Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 31 Ocak 2020 (bugün) tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 Şubat 2020 Cumartesi günü 11.00 – 13.00 saatleri arasında Genel Galvanizciler Derneği GALDER Dernek Merkezi’nde (İçmeler Mah. Aydınlı Yolu Cad. Kardelen Apt. No: 10 K: 6 D: 24 Tuzla İstanbul) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 

Olağan Mali Genel Kurul’a katılımınızı arz ederiz.

Saygılarımızla,
Genel Galvanizciler Derneği
Yönetim Kurulu

Genel Galvanizciler Derneği Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Gündemi 

  1. Yoklama – Açılış,
  1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın Seçilmesi ve tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
  1. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu Raporunun Okunması,
  1. Sunulan Raporlar hakkında görüşme ve Kurulların ibraları,
  1. 2020 yılı bütçesinin ve Genel Galvanizciler Derneği (GALDER) 2020 Yılı İç Yönetmeliği’nin Genel Kurul’un onayına sunulması,
  1. Dilek ve Öneriler
  1. Kapanış

Program
11:00 – 11:30 Karşılama & Kayıt
11.30 – 13.00 Olağan Mali Genel Kurul 

Lütfen Cevap Veriniz:  0216 445 71 21