Sayı: 12.01.2022 / 3
Konu: Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısı’na Çağrı

12.01.2022, İstanbul

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin Olağan (SEÇİMLİ) Genel Kurul toplantısı aşağıda belirtilen tarih, saat ve adreste yapılacaktır.

Birinci toplantı 28 Ocak 2022 Cuma günü, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Genel Galvanizciler Derneği GALDER Dernek Merkezi’nde (Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers A Blok No:66-A Kat:15 D:101 Kartal İstanbul); birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci ve son toplantı yeterli çoğunluğa bakılmaksızın 12 Şubat 2022 Cumartesi günü 10.15 – 14.30 saatleri arasında Crown Plaza İstanbul Asia Oteli (Yenişehir, Kurtköy, Dedepaşa Cad No:15, Pendik/İstanbul)’nde ekteki gündemle yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul’a katılımınızı saygılarımızla arz ederiz.

Genel Galvanizciler Derneği
Yönetim Kurulu

28 Ocak 2022, Program
09:30  – 10.00 Karşılama & Kayıt
10.00 – 13.00 GALDER Genel Kurul

12 Şubat 2022 Program
10:15 – 11:00 Karşılama ve kayıt
11:00 – 13:00 GALDER Genel Kurulu
13:00 – 13:20 Ana Sponsor Sunumu
13:30 – 14:30 Öğlen yemeği

Katılımınız konusunda lütfen bilgi veriniz:  0216 709 97 71, info@galder.org.tr

Ek.1 – Genel Galvanizciler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 


Genel Galvanizciler Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Yoklama,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na Genel Kurul namına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 4. Gündem hakkındaki değişiklik ve önerilerin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin oluşturulması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 6. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi bilanço ve eklerini içeren Mali Raporların okunması ve görüşülmesi,
 7. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 ve 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi Denetim Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 8. 2019 – 2021 yılı faaliyet dönemi için aşağıdaki organların ayrı ayrı ibra edilmesi:
  1. Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
  2. Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesi,
 9. Tüzük değişikliği önerisinin okunması, görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
 10. 2022 yılı faaliyet dönemi Çalışma Programı’nın okunması ve görüşülmesi,
 11. 2022 yılı Bütçesi ve İç Yönetmeliği’nin görüşülmesi ve oylanması,
 12. 2022 ve 2024 dönemi için:
  1. Yönetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  2. Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
  3. Disiplin Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 13. Dilek ve öneriler,
 14. Kapanış