Genel Galvanizciler Derneği’nin Olağan Genel Kurul’u 12 Şubat 2022 Cumartesi günü Crown Plaza İstanbul Asia Oteli’nde Rudo Galvano firmasının yardımcı sponsorluğunda gerçekleşti. 10’uncu Olağan Genel Kurul’da 2022 itibariyle 3 yıllık dönem için dernek organlarında görev alacak üyeler belirlendi.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu’na Alim Kınoğlu, Abdullah Akar, Alper Akçam, Bünyamin Halaç, Emre Meletlioğlu, M. Cihan Yıldırım ve Nail Başöz; Denetleme Kurulu’na Ercan Gece, Sabri Üzüm ve Tekin Uygur; Disiplin Kurulu’na Abbas Gül, Duygu Çınar ve Ömer Alkumru seçildiler.

Genel Kurul’da güncel ihtiyaçlar doğrultusunda tüzük değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı. Bu çerçevede Dernek Organlarının 3 yıllık süre seçilmesine ve bu şekilde çalışmaların daha verimli şekilde yürütülmesine; Derneğin kuruluşundan bu yana geçerli olan üye giriş aidatının ise mevcut ekonomik koşullara bağlı olarak güncellenmesi konuları görüşülerek oy birliği ile Kabul edildi.  2022 yılı İç Yönetmeliği görüşmeye açıldı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’un ardından GALDER üyeleri öğlen yemeğinde keyifli zaman geçirdiler.

Genel Kurulu takiben yapılan Yeni Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında ise görev dağılımı görüşüldü.       M. Cihan Yıldırım’ın Başkan, Alim Kınoğlu’nun Başkan Yardımcısı ve Sayman olmasına oybirliğiyle karar verildi. Kurulan komitelerde Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi’nin Emre Meletlioğlu, Tanıtım Komitesi’nin Bünyamin Halaç, Teknik ve Endüstriyel Konular Komitesi’nin Alper Akçam, Üye İlişkileri Komitesi Abdullah Akar koordinatörlüklerinde faaliyetlerini yürütmesine; Nail Başöz’ün Tanıtım Komitesi Danışman Üyesi olmasına ve Genel Sekreter S. Burcu Akyüz’ün tüm komitelerin Doğal ve Daimi üyesi olarak çalışmalara devam etmesine kararlaştırıldı.