İmal edilen çelik parçaların önemli ölçüde bozulma sorunu olduğuna dair bir algı var, ancak gerçekte çok az sayıda bozulma sorununa rastlanır. Bozulma yani distorsiyon, banyo boyutlarının ve işleme tesislerinin gelişmesiyle nadir görülmeye başlamıştır.

Son yıllarda imalat sonrası galvaniz endüstrisi, çeliği işleme yeteneği ve daha geniş tesis kapasitelerinde önemli ilerlemeler kaydetmiş ve bu da imal edilen çelik parçaların galvanizlenmesinde bozulmanın görülme sıklığını ziyadesiyle
azaltmıştır.

İmal edilen çelik parçaların önemli ölçüde bozulma sorunu olduğuna dair bir algı var, ancak gerçekte çok az sayıda bozulma sorununa rastlanır. Bozulma yani distorsiyon, banyo boyutlarının ve işleme tesislerinin gelişmesiyle nadir görülmeye başlamıştır.

Son yıllarda imalat sonrası galvaniz endüstrisi, çeliği işleme yeteneği ve daha geniş tesis kapasitelerinde önemli ilerlemeler kaydetmiş ve bu da imal edilen çelik parçaların galvanizlenmesinde bozulmanın görülme sıklığını ziyadesiyle
azaltmıştır.

En iyi sonuçları almak için tasarımcı, imalatçı ve galvanizci erken aşamada birlikte çalışmalıdır.

Çeliğin doğasındaki mukavemet: Çelik değişmeyen bir iç mukavemet içerir. Sıcak daldırma galvaniz bu basıncı açığa
çıkartarak ya da gerilim miktarını değiştirerek distorsiyonu mümkün hale getirebilir.

İmalat mukavemetleri: Kaynak sırasında basıncın başlamasını azaltma. Kaynak küçük alanların montajında büyük ısı farklılıklarına ve bu da önemli basınç kalıntılarına neden olur. Genel olarak şunlar tavsiye edilir:

• Parçaların kaynak sırasında zorlanmaya ve esnetilmeye maruz kalmaması için montaj sırasında parçalar dikkatli
birleştirilmelidir.

• Kaynağın başlangıç noktasında daha fazla stresin çıkmasına rağmen, ısının kaynaktan hızlıca iletilip iletilmemesine
bağlı olarak kalın bölümler sürekli kaynaklanmalıdır, ince bölümler ve saç imalatlarda aralıklı kaynaktan yararlanılabilir.

• Montajlar mümkün olduğunca aynı hizada olmalıdır, bu şekilde tümünün aynı yöne çekmesinden ziyade stres daha
dengeli olur.

Distorsiyonu önlemek veya azaltmak için diğer tasarım özellikleri:

Çelik bölümleri mümkün olduğunda küçük
değişiklikler göstermelidir. Kalın ve ince bölümler ısıyı farklı oranlarda emer ve kaybeder ve böylece dengesiz biçimde
genişler ve daralır. Desteklenmeyen büyük düz levhalar bükülme eğilimi gösterebilir, bu nedenle tasarıma güçlendiriciler dahil edilmelidir. Çeliğin katı olması ya da kaynaklı olması fark etmeksizin düz lehvanın çerçeveleri, baskılayabileceği ve bu nedenle bükülmeyi azaltmak yerine bükülmeye eğilime neden olabileceği için ayrıca galvanizlenmelidir.

Bozulmaya doğal eğilimi olan asitmetrik şekilli imalatlarda (farklı bölümlerin alt ve üst akorları ile imalat kirişleri veya kafes kirişleri dahil), imalatlar hızlıca tek daldırma yapılmaya uygun boyut ve tasarımda ise etkisi azaltılabilir ya da mümkünse elemine edilebilir. Maksimum tavsiye edilebilecek uzunluklar için galvanizciye danışılmalıdır. Standart simetrik bileşenlerde tek ya da çift-son daldırma olmalarına bağlı olarak az bozulma olur ya da hiç distorsiyon olmaz, bununla beraber daha büyük imalatların çift-son daldırma olması halinde bu işlemde oluşan önemli termal gradyanlar bozulmaya yol açabilir.

Bombeleşme, bükülme ya da eğilme olan bazı yerlerde galvanizleme prosesinden sonra malzemeyi düzeltmek mümkün olabilir.

Gerilim Giderici: İmalat gerilimi bazen gavanizleme öncesi gerilim giderilmesi ile elemine edilebilir.

Galvanizci, imalatçı ve tasarımcının erken istişaresi iyi tasarım özelliklerinde işbirliğine bağlı olarak distorsiyonu önlemede başarının anahtarıdır.

Levha Ürünler: Levha malzemesi, özellikle 10 mm kalınlığın altında olanlar, bozulma gösterebilir.

Distorsiyon problemlerini en aza indirmek için aşağıdaki kurallar izlenmelidir:

• Mümkünse, levhayı her türü çerçeveden veya destekleyici çelik yapıdan ayrı olarak galvanizleyin ve sonrasında birleştirin

• İmalat sırasında plakaların tek tip işlenmesi önerilir. Örn: Mümkünse plakayı kesin ve oksi kesimleri en aza indirgeyin

• Zemin plakalarının merkezine delikler açmak plakanın ısınma sırasında deliklere doğru genişlemesini sağlayacağından eğilmeyi en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

• Mümkünse havayla soğutma şartı koyun

• Mümkünse çifte daldırmadan kaçının

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir