Galvaniz kaplamalar, çelik ve çinkonun metalürjik olarak bağlandığı, saf çinko tabakasıyla kaplanmış bir dizi korozyon önleyici, yüksek aşınmaya dirençli çinko / demir alaşım tabakalarından meydana gelen ve bir kimyasal işlem ile oluşturulan kaplamalardır. Sıcak haddelenmiş çeliklerin çoğu için, kaplamanın çinko-demir alaşım kısmı, serbest çinko dış tabakası ise dengeyi sağlayarak toplam kaplama kalınlığının % 50-70’ini oluşturur.

Çeliğin kimyası galvaniz kaplamanın görünümünü etkiler. Çelik bileşimler, mukavemet ve servis gereksinimlerine göre değişir. Çelikteki eser elementler (silisyum, fosfor) galvanizleme sürecinin yanı sıra galvaniz kaplamanın yapısını ve görünümünü de etkiler. Tavsiye edilen aralıklar dışında, bu elementlere sahip çelikler, galvaniz endüstrisinde oldukça reaktif çelik olarak bilinir ve tamamen veya neredeyse tamamen çinko-demir alaşım tabakalarından oluşan bir kaplama üretebilir.

Reaktif çeliklerden üretilen tipik kaplamalar, aşağıdaki gibi tipik bir galvaniz kaplamadan farklı kaplama özellikleri gösterir:

  • Görünüm: Atipik galvaniz kaplama, serbest çinko tabakasının olmaması nedeniyle mat gri bir görünüme ve / veya daha pürüzlü bir yüzeye sahip olabilir. Tipik kaplamalarda bulunan serbest çinko tabakası, galvanize kaplamaya daha parlak bir yüzey kazandırır.
  • Yapışma: Çinko-demir alaşımlı kaplama tipik bir galvaniz kaplamadan daha kalın olma eğilimindedir. Kaplamanın aşırı derecede kalın olduğu nadir durumlarda, dış stres altında (termal gradyanlar, keskin darbe) azaltılmış yapışma olasılığı vardır.

Reaktif çelikler hala normal olarak galvanizlenir ve görünümdeki farklılıkların galvaniz kaplamanın sağladığı korozyon koruması üzerinde hiçbir etkisinin olmaması önemlidir. Kaplamanın performansı çinko kalınlığına dayanır. Bu nedenle, genellikle reaktif çeliklerin ürettiği daha mat (ve daha kalın) kaplamalar daha uzun süre dayanır. Dahası, zaman içinde hava şartları altında olan tüm galvaniz kaplamalar, düzgün bir mat gri bir görünüm geliştirecektir.

Çelik seçiminde, piyasada bulunan tüm çelik kalitelerini dikkate almadan tam bir rehber sağlamak zordur. Bununla birlikte, tartışılan bu rehberler, iyi galvaniz kaplamalar sağlayan çeliklerin seçiminde size yardımcı olacaktır.

• Karbon seviyeleri % 0.25’ten az
• Fosfor % 0.04’ten az
• Manganez % 1,35’ten az
• Silisyum seviyeleri % 0.04’ten az veya % 0.15 – % 0.22 arasında

Silisyum, çelik deoksidasyon işleminde kullanıldığından ve sürekli olarak döküm çelikte bulunduğundan, silisyum, çeliğin kontrollü kompozisyonunun bir parçası olmamasına rağmen, genellikle galvanizli çeliklerin çoğunda mevcut olabilir. Hem silisyum hem de fosfor, galvaniz kaplama işlemi sırasında katalizör görevi görür ve bu da çinko-demir alaşımı tabakalarının hızlı büyümesine neden olur.

Her iki eleman da arzu edilen sınırlara göre ayrı ayrı tutulduğunda bile, bunlar arasındaki birleşik etki hala, tüm veya çoğunlukla çinko-demir alaşım tabakalarının atipik bir kaplamasını oluşturabilir. Mümkün olduğunda, özel galvanizleme tekniklerine ihtiyacı belirlemek için galvanizci çelik kalitesi
hakkında önceden bilgilendirmelidir.

Hidrojen gevrekliği, 150 ksi’lik (1100 MPa) nihai çekme mukavemetine sahip çelikler için önemlidir. Çelik, pas ve galvanizleme işleminin asitle temizleme aşamalarında kullanılan kimyasallar arasındaki kimyasal reaksiyon sırasında, hidrojen üretilir ve çelik tarafından emilir. Yüksek mukavemetli çeliğin çok küçük tane yapısı, eriyik çinkonun içine daldırılması sırasında hidrojenin dışarı atılmasını önler. Kullanım sırasında stres altında kaldığında, çelik gevrek ve kırılgan hale gelebilir.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir