[et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”on” specialty=”off” _builder_version=”3.0.92″ background_color=”#000000″][et_pb_fullwidth_header _builder_version=”3.0.92″ title=”GALVANİZ SÖZLÜĞÜ” subhead=”Sıcak daldırma galvanize sektöründe karşılaşılan İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarını bu köşemizde bulabilirsiniz.” text_orientation=”center” header_fullscreen=”off” header_scroll_down=”off” image_orientation=”center” background_layout=”dark” content_orientation=”center” custom_button_one=”off” button_one_icon_placement=”right” custom_button_two=”off” button_two_icon_placement=”right” /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.92″ background_layout=”light”]

Abrasion-resistance – Aşınma Direnci : Galvaniz kaplamanın sert, pürüzlü veya kalın nesnelerden ya da ortamdan oluşan hasara karşı direç gösterme yeteneği

Abrasive blasting – Raspa: Çeliğin yüzeyindeki atık madde ve kirleticileri çeşitli sertlikte olabilen partiküller içeren güçlü bir basınçla temizlenmesi ve bu şekilde çelik yüzeyin galvanizlemeye hazırlanması

Adherence – Yapışma: Çinkonun çelikle oluşturduğu bağın kalitesi veya bağ kurma eylemi. İnç kare (psi) veya mega paskal (MPa)başına pound cinsincen ölçülür.

Aggressive environment – Agresif ortam: Özellikle korozif olan ortam

Alloy layers – Alaşım katmanları:  Ergimiş çinkonun çelik içindeki demirle reaksiyona girerken oluşturduğu demir/çinko intermetalliklerler meydana gelen galvaniz kaplamanın iç katmanları.

Aluminum – Aluminyum: Sıcak daldırma galvaniz kaplamaya parlak görünümünü veren, galvaniz banyosunda bulunan element. Ergimiş çinkoya genellikle “parlatıcı külçe”  adıyla bilinen bir ürünle eklenir.

Amphoteric – Amfoterik – Çift etkili. Hem asit hem de baz özelliği gösteren, asitte veya bazda kimyasal olarak tepkimeye girebilme yeteneği olan.

Anion – Anyon: Negatif yüklü iyon,  özellikle elektrolizde anode olmaya yönelen iyon.

Anode – Anot: Korozyonun(oksidin) oluştuğu elektrolitik hücrenin elektrodu. Pozitif akım elektrotla anottan katoda akar Sıcak daldırma galvanizde anot çeliği korumak için kendini korozyona feda eden çinkoyu tercih eder

Anodic – Anodik:  Anot özelliği gösterme, çinko çeliğe anodiktir.

Application – Uygulama: Kullanıma açma,  özellikle galvanizli çeliğin kullanılacağı yer

Aqueous – Sulu: Benzer olan, ilgili olan, içeren veya suda çözünen, sulu

Ash – Kül: Galvaniz prosesinde oluşan birincil çinko oksit içeren, potanın yüzeyinde kalan katı ürün,  genel olarak “cüruf” olarak adlandırılır

Ash inclusions – Kül İnkülüzyonları:  Potadaki kül ve cürufların kaplamada katılaşarak kalması

Assemblies – Birleşenler: Bir yapıyı, makineyi ya da makine bölümünü oluşturan üretilmiş parçalar.  Bileşenlerin en iyi şekilde galvanizlenmesi için bazen özel olarak tasarlanmaları gerekebilir.

ASTM – Amerika Test ve Malzeme Enstitüsü

Atmosphere – Ortam: Korozyon düzeyine etki eden çevresel etkiler; nemin sıklığı ve miktarı, nem, klorürler, sülfatlar ve rüzgar korozyona etki eden bazı atmosferik bileşenlerdir.

Barrier protection – Bariyer Koruma:  Çeliği korozyona neden olabilecek elektrolitlerden izole ederek çinko gibi çözünemeyen bir üst kaplama ile oksitlenmeyi  (paslanmayı) önleme

Bond strength – Bağ dayanımı: 2 veya daha fazla maddenin katılımıyla oluşan dayanım, Birleşmiş malzemeleri ayırmanın için üstesinden gelinmesi gereken direnç, örn: çelik ve galvaniz kaplamanın çinko-demir alaşım katmanları veya galvanizli güçlendirme çeliği ve beton

Brown staining – Kahverengi lekelenme:  Açıkta kalan intermetalik katmanlar (özellikle tabakaların demir bölümü) ile pksiyen arasında olan ve yüzeyde griden kahverengiye renk değişimiyle sonuçlanan reaksiyon

Bracing – Destekleme: Kaplanacak çelik üründe ısıtma ve soğutma esnasında sekil değişimini önlemek için galvanizleme öncesinde ürüne eklenen metal. Geçici ya da kalıcı olabilir.

Camber – Dışbükeylik: Kavisli bir yüzeye sahip olma durumu

Carbon – Karbon: Doğal olarak oluşan genellikle çelikte bulunan element

Cast iron – Dökme demir: Geniş bir aile olan dökme demirlerde genel bir terim

Cast steel – Dökme çelik: Erimiş çeliğin kalıba dökülmesiyle oluşan, imalatı tamamlanmış ya da tamamlanmaya yakın nesne formunda çelik

Casting – Döküm: Kalıptaki metalin ya da alaşımın katılaşmasıyla elde edilen, imalatı tamamlanmış ya da tamamlanmaya yakın şekil

Cathode – Katod: Azalmanın oluştuğu bir elektrolitik hücredeki elektrot; pozitif elektrik elektrolitle anottan (çinko) katoda (çelik) geçer

Cathodic – Katodik: Katod özelliği gösterme; çelik çinko ilişkisinde katodiktir.

Cathodic protection – Katodik koruma: Bir metalin korozyona uğramasını önlemek ya da azaltmak için onun bir elektrolitik hücrede galvaniz veya basılmış akımla katoda çevrilmesi; çinko katodik olarak çeliği korur, örn: elektronlarını feda ederek çeliği korozyon saldırısından korur.

Caustic cleaning – Aşındırıcı Temizleme: Çeliğin yüksek alkali çözeltide temizlenmesi, sıcak daldırma galvaniz prosesinde organik kalıntılar çeliğin aşındırıcı çözeltiye daldırılmasıyla temizlenir.

Centrifuging – Santrifujlama: Galvanizlenen küçük parçaların delikli, hızla dönen silindirik bir kaba yerleştirilmesi ve üzerinde kalan çinkonun temizlenme işlemi,

Chemical cleaning – Kimyasal temizleme: Çeliğin kimyasal çözücülere daldırılarak galvaniz kaplamanın oluşmasına engel teşkil edecek atıklardan / kalıntılardan arındırılması

Chemical composition – Kimyasal birleşik: the makeup of steel, broken down into naturally occurring elements; usually carbon, manganese, phosphorous, silicon as primary elements

Chromate quenching -treating metal in a tank of containing a solution of chronium compounds to produce a conversion coating consisting of trivalent and hexavalent chromium compounds; chromate passivations sometimes are used on galvanized reinforcing bar to control reactions between zinc and concrete while the concrete cures, particularly the hydrogen evolution that adversely affects bonding; chromate quenching other galvanized articles prevents the formation of wet storage stain

Chromating – chromate quenching a galvanized article

Cleaning – Temizleme: Galvanizleme öncesinde kaplanacak ürünün yüzeyinden kimyasal veya mekanik yöntemlerle istenmeyen atıkların ya da kirleticilerin (yağ, kir, pas, vb.)  uzaklaştırılası

Cleaning solutions – Temizleme çözümleri: liquids used to remove unwanted residue or contaminants (mill scale, rust, dirt, oil) from the surface of steel prior to galvanizing, typically alkalai caustic solution, hydrochloric or sulfuric acid, and zinc ammonium chloride flux solution

Coating thickness – Kaplama Kalınlığı: Çinko kaplamanın kalınlığı, mil (0.001 inç) veya mikrometre (10-6 metre) olarak ölçülür.

Cold-galvanizing – Soğuk Galvanizleme: Galvanizlenmiş yüzeylerin rötuşlanması ve / veya onarılması için kullanılır. Bariyer koruma ve biraz da katodik koruma sağlar. ( kuru film kalınlığında çinko yoğunluğunun %94 ve üzerinde olması halinde)

Cold-rolled steel – steel that has been produced from a hot-rolled pickled coil and given substantial cold reduction at room temperature; cold-rolled steel is characterized by improved surface smoothness, greater uniformity in thickness and improved mechanical properties when compared to hot-rolled steel

Cold-working – Soğuk işleme: bending or forming ambient-temperature steel; this action induces stresses that may be released during the galvanizing process

Containment – İçerme: Belirtilen sınırlar içinde tutma işlemi

Contraction – the shrinkage of steel due to cooling of the part after removal from the galvanizing kettle

Corrosion – the chemical or electrochemical reaction between a material and its environment that produces a deterioration of the material and its properties; zinc chemically reacts with elements in the atmosphere, thereby sacrificially corroding to prevent underlying steel corrosion

Cracking (concrete) – the breaking of concrete due to the expansive forces caused by the formation of iron-oxide corrosion products on unprotected reinforcement bars

CSA – Kanada Standartları Birliği  (Enstitüsü)

Delta layer – Delta Katmanı: Altta yatan çeliğin galvaniz işlemi sırasında oluşturduğu çinko-demir alaşımının ikinci katmanı. Delta katmanının kimyasal birleşimi %90 çinko ve %10 demirdir. Delta katmanı aşınma ve korozyondan koruduğu alttaki çelikten %60 daha serttir.

Design – Tasarım: Kaliteli bir sıcak daldırma galvaniz kaplama oluşması için çeliğin plana göre imal edilmesi

Diamond Pyramid Number (DPN) – Elmas Piramit Numarası (EPN): Metallerin sertlik derecelerine göre tanımlandığı sistem

Dissimilar metals – Farklı metaller: 2 ya da daha çok farklı metalin teması. Yüzey iletkenliği değişkenliğine bağlı olarak, 2 ya da daha çok metal hızlandırılmış korozyon davranışı gösterebilirler. Çinko galvanik dizide üst sırada yer alır en farklı olan metali korumak için korozyona uğrar.

Dissolution – Çözünme: Birleşimin çözülmesi, parçalarına ayrılması eylemi, bölünme

Distortion – Distorsiyon: Galvanizleme işleminde imalat ya da üretim sürecinde uyarılan çeliğin açığa stresiyle özgün boyutlarda, şekilde veya konturda meydana gelen her türlü sapma.  Asimetrik şekilli yapılar ve / veya imalatlar distorsiyon oluşumuna sebep olabilir.

Double-dipping – Çift-daldırma: Tek seferde galvaniz potasına daldırılma imkanı olmayan çok büyük çelik mazlemelerin, tüm yüzeyine uygulama yapılabilmesi için birden çok kez temizleme çözeltilerine ve eriyik çinkoya daldırılması

Drainage – Drenaj: temizle çözeltilerinin ve / veya çinkonun mazlemenin içinden boşaltılması işlemi, eylemi

Dross –  Dros: Galvanizleme işlemi sırasında çinko ve demirin dökülen parçaları arasındaki tepkime sonucu oluşan ürün, curüf. Potanın dün derinlerinde bulunabilir, fakat genellikle dibe batar.

Dross inclusions –  Dros İnklüzyonu (kalıntısı):Galvanizleme potasından çıkarılan malzemenin üzerinde kalan dros.

Drossing – Droslama: Potanın dibinde kalan drosun çıkartılması, temizlenmesi

Dry galvanizing – Kuru galvanizleme: Çeliği akışkan çinko amonyum klorür çözeltisine batırıp, sonrasında eriyik çinkobanyosuna daldırmadan önce iyice kurutma

Ductile iron – Yumuşak demir: eriyik demire magnezyum veya seryum uygulanarak metalin yumuşaklık derecesini ölçülebilir şekilde sağlamak, bu ek maddeler galvanizleme kabiliyetine etki etmez

Ductility – Yumuşaklık: Matelin kırılmadan şekillendirilme yeteneği; galvanizli çeliğe belirli önerilen bükme oranlarında şekil verilebilir.

Duplex systems – Dubleks sistemler: galvanizli çeliğin üzerine ek bir korozyon-önleme ürünü uygulanması (tipik olarak sıvı veya toz boyadır); 2 ayrı kaplama sisteminin sinerjik çalışarak geliştirilmiş korozyon koruması sağlaması

Electrical isolation – Elektrik yalıtımı: İki iletken malzemenin elektriksel temas kurmaması için ayrı tutulması; galvanizli çelik çinko kaplama tüketiminin azaltılması için elektrikten yalıtılabilir.

Electrode – Elektrot: Uygun seçenek için bakınız anot veya katod (Bkz. A harfi).

Electrolyte – Elektrolit: Elektrik akımını yürüten, genelikle sıvı olan, iyonize edilmiş kimyasal madde ya da karışım; su, toprak veya birçok kimyasal çözelti.

Embrittlement – Gevreme: Soğuk haddelenmiş çeliğin galvaniz potasındaki eriyik çinkoya daldırılmasında metalin kimyasal veya fiziksel değişimine bağlı olarak sürekliğinin azalması.

Environment – Ortam: Metale ve sonucunda korozyon hızına etki eden fiziksel, kimyasal ve biyotik faktörlerin (iklim, toprak, canlılar) birleşimi

Excess zinc – Fazla çinko: Çeliğin kimyasal bileşiminden veya tasarımından ya da imalatından kaynaklı olarak çeliğin üzerinde fazla miktarda çinko birikmesi.
External venting – Dış havalandırma: Ergimiş çinkoya daldırılan kapalı imalat ürünlerinin içinde basınçlı gaz oluşumunu önlemek için açılan delik

Fabrication – İmalat: Çeşitli ve genellikle standardize çelik elemanları kullanılarak yapılmış çelik şekillere verilen isim.

Fasteners – Bağlantı elemanları: İki ya da daha fazla çelik elemanı birbirine bağlamak için üretilen çelik ürünleri (cıvata, çivi, vb.).

Ferrous metals – Demirli metallar: Demir içeren metaller.

Finishing – Tamamlama: Şartnameye / şartnamelere uygunluğu açısından galvanizli çeliğin kontrol edilmesi ve hazırlanması ile ilgili son aşama.

Flux – Flaks: Ergimiş çinko içeren potaya girmeden önce çeliği oksidasyona karşı korumak için uygulanan kimyasal.

Flux inclusions – Flaks ihtivası: Sadece “ıslak” galvanizleme işleminde görülen, üstteki flaks
tabakasının ıslak prosesle birleşerek malzemenin üzerinde kalması durumu.

Fluxing – Flakslama: Galvanizleme banyosuna girmeden önce çeliğin üzerinden istenmeyen maddeleri uzaklaştırmak ve malzemeyi başka oksit oluşumundan korumak için yapılan, çeliğin sıvı çinko amonyum klorür içine batırılması işlemi.

Forged steels – Dövme çelikler: Deforme edilerek, istenen şeklin verildiği çelikler. Genellikle sıcak, basınçlı güç uygulanması ile yapılır. Kalıplı/kalıpsız olarak istenen şekil verilebilir.

Fresh water – Tatlı su: Özellikle kaynak suyu olarak düşünüldüğünde sodyum klorür içermeyen su.

Galling – Kırıcı: İki farklı çelik parça arasındaki aşırı sürtünmenin lokalize kaynakla sonuçlandığı bir durum.

Galvanic corrosion – Galvanik Korozyon: Bir elektrolit çözeltisindeki iki benzer iletkenden veya benzer olmayan elektrolitlerdeki iki benzeri iletkenden oluşan bir galvanik hücrenin akımı ile ilişkili korozyon.

Galvanic Series of Metals – Galvanik Seriler Metali: Belirli bir çevredeki göreceli elektrot potansiyellerine göre düzenlenmiş metallerin ve alaşımların listesi; iki ya da daha fazla metalin teması halinde hangi metalin veya metallerin ilk olarak korozyona uğrayacağını gösterir.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]